bytový dom, Bratislava, 2015, obnova panelového domu - stavebná sústava P 1.14

bytový dom Kotva, Bratislava, 2015, obnova pamiatkovo chránenného objektu

bytový dom Klemensova, Bratislava, 2014, rekonštrukcia strechy, pamiatkovo chránený objekt

bytový dom Klemensova, Bratislava, 2014, rekonštrukcia strechy, pamiatkovo chránený objekt

polyfunkčná budova Grosslingova, Bratislava, 2014

závod na výrobu pitnej vody Qalaa, Irak, 2014, spolupráca M.U.T. Austria, projekt PSP, DRS

4 rodinné domy Rusovce, Bratislava, 2014, projekt pre ÚR

rodinný dom zb2, Bratislava, 2013, dom pre štvorčlennú rodinu

rodinný dom C, Bratislava, 2012

rodinný dom HB, Hrubá Borša, 2012

domov seniorov, Blatná na Ostrove, 2012, kapacita 100 lôžok, úžitková plocha 8600m2

domov seniorov, Blatná na Ostrove, 2012, kapacita 100 lôžok, úžitková plocha 8600m2

domov seniorov, Blatná na Ostrove, 2012, kapacita 100 lôžok, úžitková plocha 8600m2

spalovňa priemyselných odpadov, Smolenice, 2010, projekt PSP, spolupráca Basler Hoffmann

spalovňa priemyselných odpadov, Smolenice, 2010, projekt PSP, spolupráca Basler Hoffmann

rodinný dom CHG, Chorvátsky Grob, 2009

administratívna budova Štefánikova, Bratislava, 2008, obnova domu Egona Bondyho

závod na výroby mäsových výrobkov Majerská, Bratislava, 2008, úžitková plocha 2400m2

polyfunkčný bytový dom Košická, Bratislava, 2006, spoluautor Otto Grossmann

polyfunkčný bytový dom Košická, Bratislava, 2006, spoluautor Otto Grossmann

administratívna budova Mynské Nivy, Bratislava, 2006

obytný súbor, Macov, 2006, 23 rodinných domov

hlavné námestie, Bratislava, 2005

rodinný dom Matúšova, Bratislava, 2004

bytový dom Ľ.Fullu, Bratislava, 2003

hotel Riazanská, Bratislava, 2003

hviezdoslavovo námestie, Bratislava, 2002

administratívna budova Karadžičova, Bratislava, 2000

administratívna budova Karadžičova, Bratislava, 2000, interiér

< >